Tuesday, March 17, 2015

Review Gift Pass: Napakahusay


"Napakalaking ginhawa ang dulot ng regalo ninyo – regalong handog, mula sa inyong mga butihing puso. Tamang tama para sa nalalapit nating #InternationalDayOfHappiness 
(March 20, 2015). 

Sa mga tumulong para maging posible ang bagay na ito, Philippine Psychometrician Reviewer Team, DigiPsych Team at Kuya Tino, nag-uumapaw na pagpapasalamat ang handog ko para sa inyo. Napakalaking bagay para sa 'kin ng oportunidad na 'to para sa July 2015. Ang ideya ng 'Review Gift Pass' ay napakahusay.

Napakasarap sa pakiramdam na mayroong tunay na regalong nag-hihintay sa mumunting hakbang na binigay ko. Pinagbubutihan ko ang aking reviews, at mas lalo ko pang paghuhusayin dahil sa suportang handog ninyo! Maraming salamat.

Alam kong masaya kayong tumutulong sa mga kagaya kong nangangarap para sa mas mabuting pamumuhay. Sana'y marami pa kayong matulungan. Pagpalain po ang inyong landasin! Mapagpalaya at mabuting araw para inyo."


-  Donnies Dejucos Bendicio
   Batch 2014
  University of MakatiNo comments:

Post a Comment