Friday, August 16, 2013

ISIP NOYPI - Pagkiliti sa Imahinasyon ng Kabataang Pilipino


Inihahandog ng TATSULOK-Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino, Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, at Departamento ng Sikolohiya, HAU-Pampanga:

“iSip noyPi: Pagkiliti sa Imahinasyon ng Kabataang Pinoy”

Ika-14 ng Setyembre, 2013, mula 12:00-4:00 PM
University Theater, Holy Angel University, Angeles City

STRICTLY NO WALK-INS

Para sa pagpapatala at iba pang katanungan, mag-iwan lang ng mensahe sa http://facebook.com/tatsulok.pssp o mag-email lang sa angtatsuloknewsletter@gmail.com

HAUnda na kami, magpapahuli ka pa ba?‪#‎SPPrimer2013‬

(c) Sam Carl Garcia